Automatisk låsning av luckan

Exclusiv bei Miele
Hög användarkomfort vid stängning och öppning
Det räcker med ett lätt tryck på luckan. När tvättprogrammet startar låser sig luckan av sig själv. Efter programslutet öppnas luckan automatiskt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.