Säker desinfektion

Högsta hygieniska säkerhet
En säker desinfektionseffekt är förutsättningen för rengöringen av textilier från sjukhus och vårdhem. Speciella program för termisk och kemotermisk desinfektion, bland annat enligt listan från Robert-Koch-institutet i Berlin, utgör basen för den nödvändiga hygiensäkerheten.
Hygiencertifikatet hittar du under “Nerladdningsbara filer”.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.