Elektronisk obalansövervakning

Centrifugering på professionell nivå
Tvättmaskinernas höga centrifugeringseffektivitet förkortar tvättiden och lägger dessutom grunden för snabb torkning efteråt. Här garanterar den elektroniska obalansövervakningen tillförlitligt stabilt restfuktvärde vid slutet av varje centrifugering. Därutöver reducerar de belastningen av dämpningssystem och trumlager – och förlänger därför tvättmaskinens livslängd.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.