Säker desinfektion

Högsta hygieniska säkerhet
En säker desinfektionsprestanda är förutsättningen för hanteringen av textilier från sjukhus och vårdhem. Speciella program för termisk och kemotermisk desinfektion, bl.a. enligt listan från Robert-Koch-institutet i Berlin, utgör basen för den nödvändiga hygiensäkerheten.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.