Patenterad AutoClean-tvättmedelsfack *

Exclusiv bei Miele
Optimal urspolning
AutoClean-tvättmedelsfack spolas fri från tvättmedelsrester och mögel tack vare sin speciella ytbeläggning och kraftiga vattenstötar via perfekt placerade munstycken.
Patent: EP 2 022 884 A1Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.