Effekttoppsbrytare

Strömtoppar undviks
Med hjälp av en extern effektvakt kan strömtoppar undvikas. Detta kan ge möjlighet att sänka säkringsbehovet vilket sänker den fasta kostnaden betydligt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.