Fritt programmerbar styrning

Fullständig flexibilitet
Genom den fritt programmerbara styrningen kan alla tvättparametrar anpassas till den aktuella användningen och rådande krav. Det finns möjlighet att spara dessa individuella program i önskad ordning på 199 programplatser. Olika program för preparering av många slags textilier finns redan lagrade. Med den här styrningen är du rustad för alla krav på professionell textilvård.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.