Vågsystem i sockeln

Skräddarsydda förbrukningsvärden
I det dagliga arbetet är det inte alltid meningsfullt eller möjligt att ladda tvättmaskinen till full kapacitet. Vägningssystemet som integrerats i sockeln är därför mycket effektivt för att spara resurser. Beroende på belastningsvikten reducerar det användningen av vatten, energi och tvättmedel efter behov.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.