Preparering av moppar

Klara för användning direkt
Moppar kan användas direkt, eftersom de redan i tvättmaskinen prepareras med rengörings- eller golvvårdsmedel. Städklara moppar innebär bl.a. en enorm tidsbesparing, bättre och jämnare städkvalitet, förbättrad ergonomi, minskad kemanvändning och lägre total städkostnad.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.