Perfekt rengöring och säker hygien

Det speciella med Miele Professional: Vår service för dig börjar redan innan du har ställt upp en maskin från Miele. Nämligen med en noggrann behovsanalys och välgrundad kapacitetsuppskattning, i kombination med individuella 2 D- och 3 D-planer för utrymmen och processer, samt detaljerade ekonomiska beräkningar. I dialog med dig tar vi fram specifika problemlösningar för din tillämpning. På det sättet skapas en behovsanpassad systemlösning som garanterar säkra, problemfria förlopp. I din arbetsvardag finns Miele Professional alltid till för dig. Genom våra individuellt utformade serviceprogram, med underhållsavtal erbjuder vi dig förebyggande service. Med förebyggande underhåll och reparationer har vi möjlighet att upptäcka potentiella fel innan de kan orsaka problem. Inspektion, underhåll och reparation bidrar därmed till en friktionsfri arbetsprocess, till att maskinvärdet bibehålls och därmed till en säker investering för dig.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.