Integrerad vattenavhärdare

Alltid optimal vattenhårdhet
Den inbyggda avhärdaren levererar alltid vatten med en optimal hårdhetsgrad. Användning av mjukt vatten gör det möjligt med sparsam användning av diskmedel och ökar maskinens livslängd. Hårdhetsgraden ställs in manuellt, beroende på vattenkvaliteten på uppställningsplatsen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.