AutoClose*

Automatisk luckstängning
Komfortabelt och säkert – det är Miele AutoClose: En lätt kontakt mellan lucka och diskmaskin räcker för att diskmaskinen ska stängas fullständigt med stöd av en motor.
Patent: EP 1 733 675 B1Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.