Ändringsbara programparametrar

Flexibla inställningar
För bästa diskresultat och hygieneffekt går olika programparametrar,
t.ex. temperatur, hur länge temperaturen hålls eller vattenmängd, att anpassa exakt till kraven på användningsplatsen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.