Höjdjusterbar överkorg

Flexibel
I alla Mieles diskmaskiner kan överkorgen justeras i höjdled beroende på diskgodset, och till och med ställas snett. På så vis kan diskutrymmet alltid utnyttjas maximalt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.