Kondensationstorkning luftcirk

Effektiv torkning
De heta ångorna i diskmaskinen kondenseras genom tillförsel av sval inomhusluft. Det betyder att luften i diskutrymmet kan ta upp extra fukt från disken. Det leder till ett speciellt bra torkresultat.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.