Anslutning för doseringsmodul för diskmedel

Dosering av flytande diskmedel som tillval
För bekväm och ekonomisk användning av diskmedel i flytande form går det att ansluta en doseringsmodul för diskmedel som tillval. Du får optimala diskresultat genom en dosering som är på pricken exakt. Dessutom förenklar den automatiska doseringen av flytande diskmedel hanteringen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.