Anslutning av helt/delvis avmineraliserat vatten

Mjukt vatten vid behov
Glänsande glas utan ränder kräver användning av helt/delvis avmineraliserat vatten i eftersköljningsfasen. Diskmaskinerna från Miele Professional har därför utrustats med en extra vattenanslutning, genom vilken det behandlade vattnet kan tillföras under den relevanta eftersköljningsfasen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.