Kondensator spraydimma/ånga

Bästa torkresultat och optimal rumsmiljö
För en bra miljö i diskrummet och disk som direkt kan användas igen: Den särskilt kraftfulla ångkondensatorn med spraydimma reducerar ångorna i diskrummet. Diskgodset kan torka optimalt och ångutsläppet minskar tydligt när diskmaskinen öppnas.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.