Dry+ torkning 

För optimala torkresultat 
Nästan alla typer av diskgods kan plockas ut och användas direkt efter programslut. Att slippa den manuella eftertorkningen sparar värdefull tid och uppnår hygieniska rengörings- och torkresultat.
Med torkningen Dry+ tas fuktig och varm ånga från diskutrymmet och friskluft tillförs. Detta gör att korta programtider och torr disk i professionella diskmaskiner nu kan kombineras!
Diskgodsets torrhetsgrad beror på material och även på geometrin.Förlängningen av programtiden beror på olika faktorer, till exempel elanslutningen och det diskgods som finns i maskinen. Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.