Fulltouchdisplay

Intuitiv användning
Manöverpanelen styrs ungefär som en smartphone och är därför mycket enkel. Den dagliga arbetsprocessen styrs bekvämt med en knapp. Med processdisplayen i färg ser du programmets aktuella status, även på långt håll. Vid behov kan ytterligare information tas fram och inställningar programmeras på displayen. Displayen går att använda även med handskar.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.