Anslutning för doseringsmodul för spolglans

Dosering av flytande spolglans som tillval
För bekväm, ekonomisk användning av spolglans kan man ansluta en doseringsmodul som tillval. Du får optimala tvättresultat genom en dosering som är på pricken exakt. Dessutom förenklar den automatiska doseringen av flytande tvättmedel hanteringen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.