Disksystem för färskvatten

Högsta hygieniska säkerhet
Diskmaskinerna med ett disksystem för färskvatten genomför ett vattenbyte efter varje diskfas. Som avslutning genomförs en grundlig eftersköljning med en temperatur anpassad till diskgodset. Detta förfarande garanterar perfekta diskresultat och en mycket hög hygienstandard som tydligt överträffar de vanliga kraven på professionella diskmaskiner.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.