Saltbehållare i luckan

Fyll på salt enkelt och bekvämt
Den integrerade saltbehållaren möjliggör ergonomisk användning redan vid halvöppen lucka. Saltet kan fyllas på i diskutrymmet utan att du behöver böja dig ned och utan att ta ut underkorgen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.