Manipuleringssäker

Ingen åtkomst
Produktens styrning är skyddad mot oönskad åtkomst med en pinkod.
Vid behov går det dessutom att låsa åtkomstluckan (i området kring maskinens sockel). 
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.