Kontrollindikering för byte av huvudfilter 

Information i god tid 
Genom en differenstrycksmätning fastställs tidpunkten för byte av huvudfiltret. Detta säkerställer att filtret byts ut vid rätt tidpunkt – inte för tidigt och inte för sent. 
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.