Filtrering av grov- och findamm 

Avsevärd minskning av dammkoncentrationen 
Tack vare filtersystemet med flera nivåer avlägsnas minst 99,995 % av grov- och findammet ur rumsluften. För att förlänga HEPA H14-filtrets livslängd avsevärt används ett grov- eller ett findammsförfilter i Miele AirControl (beroende på modell).
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.