Filtrering av aerosoler och patogener 

Avsevärd minskning av aerosolkoncentrationen 
Precis som droppar (partikelstorlek > 5 µm) är aerosoler bärare av virus. Med en partikelstorlek på < 5 µm kan dessa till skillnad från droppar sväva i luften en längre tid och sprida ut sig där. Om en smittbärande person befinner sig i rummet kan det samlas virushaltiga aerosoler i luften. Med det integrerade HEPA H14-filtret i Miele AirControl filtreras dessa aerolsoler kontstant ur luften. 
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.