Optimal luftstyrning 

Hög filtereffekt 
Tack vare den speciella konstruktionen på produktens insida säkerställs att ingen luft strömmar förbi filtren. Detta säkerställer att all den insugna luften flödar tillbaka till rummet i filtrerad form. 
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.