Booster fläktfunktion 

Luftutbyte på kort tid. 
Under den manuella ventilationen identifierar fläktboosten i god tid om det uppstår en CO2- och temperatursänkning. Styrningen ökar fläkteffekten för att friskluften med hjälp av en ökad luftcirkulation så snabbt som möjligt ska fördelas i hela rummet Med denna funktion kan fläkttiden reduceras avsevärt och de värmekostnader som uppstår vid nerkylning av rummet kan minimeras. 
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.