Integrerad CO2-sensor 

Visning av fläktbehovet 
Tack vare den kontinuerliga mätningen av mängden CO2 ges en indikering om fläktbehovet i rummet i god tid. Om ett fastställt gränsvärde på 1400 ppm överskrids så indikeras detta visuellt.
I CO2-automatikdrift anpassas lufteffekten efter luftens kvalitet, till exempel efter antalet personer i rummet och fläktens funktion.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.