Miele ThermoControl 

Termisk inaktivering av relevanta patogener
Genom den automatiska uppvärmningen av luften framför filterkassetten (bestående av findammfiter och HEPA-filter H14) säkerställs efter varje drift att virus, bakterier och andra relevanta patogener inaktiveras och att filtret torkas. Om filtret byts ut med jämna mellanrum får produkten därmed en extra säkerhet. Säkerhetstermobrytaren garanterar ett säkert förlopp.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.