5-delat filtersystem 

Ren luft 
Med ett 5-delat filtersystem bestående av ett grov- och findammfilter, ett HEPA-högeffektsfilter H14 (enligt EN 1822), ett filter med aktivt kol och ett efterfilter rengörs rumsluften optimalt från alla typer av ämnen (som virus, bakterier, svamp, lukt och annat).
Dessutom ser två förfilter till att HEPA-filtret får en lång livslängd.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.