Långt avkalkningsintervall 

Exclusiv bei Miele
Diamond-Like Carbon-yta
En förutsättning för att stryksystemet ska hålla länge är att det avkalkas regelbundet. Avkalkningsintervallet förlängs avsevärt med en speciell Diamond-like-Carbon-yta på varmvattenberedaren. Det gör att systemet behöver avkalkas först vid en flödesmängd på cirka 80 l vatten respektive 20 arbetsdagar (beroende på vattenhårdhet). 
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.