Guidad första idrifttagning 

Exclusiv bei Miele
Enkel idrifttagning 
Innan ångstryksystemet används för första gången guidar det dig genom de viktigaste inställningarna. Du väljer bara språket för systeminformationen och ställer in vattenhårdheten. Nu fastställer systemet automatiskt det optimala avkalkningsintervallet. På detta sätt hålls ditt stryksystem i bästa skick och får en lång livslängd. 
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.