Automatisk sköljning 

För en konstant kapacitet 
Mineralrester från det förångade vattnet måste regelbundet sköljas ur ånggeneratorn för att säkerställa en konstant funktion. Oberoende av den använda vattenmängden fastställer ångstryksystemet därför automatiskt det nödvändiga sköljintervallet. När det är dags, utförs sköljningen direkt när stryksystemet startas. Allt du behöver göra är att tömma lådan med restvatten.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.