Fullständig processdokumentation via LAN

Säker dokumentering och arkivering
För alla autoklaver finns möjligheten till fullständig dokumentation av processdata. Maskinerna har ett internt minne för 400 program. Dessutom kan batchprotokollen överföras till ett externt minne via Ethernet. Etiketter kan enkelt skrivas ut med Mieles etikettskrivare 'APH 550 SEGO'. 
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.