Högsta användningskomfort

Touchfärgdisplay
Maskinernas stora touch färgdisplay och en intuitiv menystruktur gör verksamhetens dagliga arbete enklare, snabbare och effektivare. Redan vid inkoppling av maskinerna kan användarprogram och testprogram väljas.
CUBE X stöder även användarstyrningen med en integrerad hjälpfunktion.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.