Automatisk vattenpåfyllningsventil

Bekväm
Vid önskemål kan användaren fortsätta att fylla på vattenbehållaren manuellt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.