Säkra cykler

Säker sterilisering
Under steriliseringsprocessen kan alla parametrar när som helst visas i displayen.
Om inte processparametrarna hålls så stoppas steriliseringsprocessen och ett felmeddelande visas i displayen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.