Individuell användarregistrering

Säker identifiering
Användare som kontrollerar och frisläpper steriliseringbatchar har möjligheten att dokumentera dem digitalt. Du identifierar dig med en 6-siffrig kod. Förutom bekräftelsen av frisläppningen kan namnet på användaren sparas digitalt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.