Praktiska programinställningar

Individuell flexibilitet
I verksamhetens dagliga arbete kan tid och kostnader sparas med fördröjda och programmerade cykelprocesser. Med CUBE X kan programmen dessutom programmeras i en exakt ordningsföljd – exempelvis för dagligt vakuumtest och ett Helix-test innan patienterna kommer till mottagningen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.