Kontinuerlig processövervakning 

Säkra processer
Spoldesinfektorns styrning övervakar kontinuerligt att alla processparametrar efterföljs, til exempel temperaturen för den termiska desinfektionen. Om någon avvikelse uppstår, så visas ett felmeddelande eller så hörs en ljudsignal. Som en extra säkerhet kan du när som helst avläsa alla relevanta data i displayen, till exempel det pågående programmets status, det uppnådda A0-värdet och den maximala disktemperaturen (beroende på modell).
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.