Fullständig processdokumentation

Juridiskt säker dokumentation
Det finns olika möjligheter som garanterar att rengöringsprocessen dokumenteras enligt gällande föreskrifter. Den processdata som registreras av spoldesinfektorn kan skrivas ut direkt med en skrivare. Dessutom har maskinerna ett internt minne där upp till 800 rengöringscykler kan sparas. 
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.