Användarkomfort i systemet 

Passande tillbehör
För alla spoldesinfektorer finns det olika typer av lastbärare. Därmed kan en stor mängd diskgods alltid rengöras enligt kraven på uppställningsplatsen – allt från bäckenskålar och urinflaskor till speciellt diskgods. Som perfekt komplettering erbjuder Miele Professional högkvalitativa diskhoar med manuell eller automatisk kantspolning.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.