Automatiskt självrengöring 

Säker desinfektion
Under varje desinfektion leder spoldesinfektorn ånga genom diskutrymmet samt alla rörledningar och dysor. På detta sätt desinficeras inte bara diskgodset grundligt och säkert, utan även hela lednings- och dyssystemet.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.