Inställbart A0-värde

Behovsanpassad desinfektionsnivå
A0-värdet är ett mått för den termiska desinfektionens intensitet och därmed för inaktiveringen av mikroorganismer. För en optimal anpassning till kraven på aktuell produkt kan A0-värdet i spoldesinfektorerna från Miele Professional enkelt ställas in efter behov. Beroende på modell kan ett A0-värde på upp till 3 000 ställas in.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.