Miele AirControl.

Mindre virus. Mer vi.

Maximal filtrering. Minimalt ljud: Den kraftfulla luftrenaren Miele AirControl.

Med Miele AirControl kan vi leva och arbeta ihop igen i en hälsosam och ren luftmiljö. Luftfiltret ger maximalt skydd mot virus tack vare effektiv filtrering i fem steg, inklusive välbeprövade HEPA H14. Användarvänligheten och den prisbelönta robusta designen gör Miele AirControl till ett säkert val för professionell luftrening i offentliga inomhusmiljöer.

Sammanfattning våra viktigaste fördelar:

Integrerad CO2-sensor

Sensor som möjliggör CO2-styrd drift, så att effekten automatiskt anpassas till rummets luftförutsättningar. Något som också bidrar till att hålla en låg ljudnivå.

Via den kontinuerliga mätningen av CO2-andelen i rumsluften indikerar displayen visuellt om ett fastställt gränsvärde på 1400 ppm överskrids. Om indikeringslampan tänds måste rummet vädras.
Under CO2-styrd drift sker en automatisk effektanpassning av fläkten utifrån omgivningens förutsättningar, till exempel efter antalet personer i rummet, ventilationsfunktion och annat.

5-delat filtersystem

Filtret avlägsnar 99,995 % av alla skadliga luftburna partiklar, virus, bakterier och svampsporer.

Med ett 5-delat filtersystem bestående av ett grov- och findammfilter, ett HEPA-filter H14 (enligt EN 1822), ett filter med aktivt kol och ett efterfilter rengörs rumsluften optimalt från alla typer av ämnen (som virus, damm, pollen, bakterier, svamp, lukt och annat). Dessutom ser två förfilter till att HEPA-filtret får en lång livslängd.

Miele ThermoControl

Luften framför filterkassetten värms upp till 70 °C för att termiskt inaktivera alla relevanta patogener.

Genom den automatiska uppvärmningen av luften framför filterkassetten (bestående av findammfiter och HEPA-filter H14) säkerställs att virus, bakterier och andra relevanta patogener inaktiveras och att filtret hålls torrt. Om filtret byts ut med jämna mellanrum får luftrenaren därmed en extra säkerhet.
Under uppvärmningscykeln säkerställs att luftrenarens utsida bara värms upp minimalt.

Automatdrift

Tre individuellt justerbara autoprogram hjälper dig att anpassa driften utifrån din verksamhets behov.

CO2-styrd automatdrift:
Ofta innebär en ökad CO2-halt i rumsluften även en ökad aerosolbelastning. För att reducera en eventuell belastning med aerosoler vid tilltagande CO2-halt, reglerar Miele AirControl kontinuerligt effekten uppåt, helt automatiskt.

Tidsstyrd automatdrift:
För särskilt effektiv drift kan start- och sluttid regleras i förväg utifrån t. ex. kontorstider.

CO2-reglerad automatikdrift med tidsstyrning:
Med den inbyggda sensorn kontrolleras CO2-halten kontinuerligt och fläkteffekten regleras automatiskt. Dessutom kan start- och sluttiden fastställas i förväg utifrån kontorstiderna.

Manipuleringssäker och tippsäker

Tack vare PIN-inlogg och touchpanel placerad bakom låsbar lucka kan ingen obehörig göra ändringar i inställningarna.

Luftrenarens styrning är skyddad med en pinkod mot oönskad åtkomst. Vid behov går det dessutom att låsa åtkomstluckan (som sitter i sockeln).

Alla tre luftrenare (PAC 1045, PAC 1080 och PAC 1200) får extra stabilitet genom de utvridbara fötterna.

Renare luft made by Miele.

Skydd mot Covid-19. En fråga om rätt teknik.

5-delat filtersystem

1. Grovfilter: För större partiklar som pollen, dammludd och liknande.
 

2. Finfilter: För mindre partiklar som findamm.
 

3. HEPA H14-filter: Tar bort 99,995 % av alla partiklar med en storlek på 0,1–0,3 μm. Hit räknas även mikroorganismer som till exempel virus (b.la. Covid-19).
 

4. Filter med aktivt kol: Neutraliserar luktämnen i luften.
 

5. Efterfilter: Optimerar luftutsläppet och säkerställer en jämn fördelning i rummet.

 

Minskar effektivt mängden aerosoler

Reducering av virus med 99,995 % tack vare 5-delat filtersystem

Hur stor infektionsdos en människa utsätts för är avgörande för om denne insjuknar i corona eller inte. Förutom droppar är även aerosoler bärare av virus: Dessa svävar fritt i luften och kan bära på viruspartiklar. För att undvika detta är det viktigt att luften byts ut.

En luftrenare förbättrar kontinuerligt luftkvaliteten och bidrar till en avsevärd reducering av viruspartiklar i rumsluften. Förutsättningarna för detta är en högkvalitativ filterteknik, en omfattande luftvolym och en bra luftfördelning. Här kan du läsa om hur Miele AirControl fungerar.

Luftutbyte – avgörande för vår hälsa

Bevisat hög effektivitet:

En studie utförd av erkända hygieninstitutet Hybeta i Münster visade på en tre gånger högre aerosolbelastningen vid stängda fönster, jämfört med att använda Miele AirControl i automatläge i kombination med regelbunden fönstervändring. Att enbart vädra var 20:e minut utan att använda Miele AirControl resulterade i en fördubbling av antalet aerosoler.

“Vetenskapliga tester […] visar att luftrenare med ett luftflöde per timme, som minst motsvarar sex gånger rummets volym, och högkvalitativa filter i klass H14 är en mycket lämplig teknik för att avsevärt reducera den indirekta infektionsrisken som aerosoler i klassrum medför.”

Studie utförd av universitetet i München den 22 september 2020

Miele AirControl
Teknik som gör dig gott

Mångsidiga PAC 1080 är en mobil luftrenare för offentliga utrymmen upp till 80 kvadratmeter. Miele AirControl finns även som PAC 1045 för utrymmen upp till 45 kvadratmeter och som PAC 1200 för utrymmen upp till 200 kvadratmeter.

Utbildning och barnomsorg

- Skolor
- Förskolor
- Högskolor
- Privat och offentlig utbildning
- Aulor och föreläsningssalar

Företag och offentlig miljö

- Kontor, konferensrum
- Banker, myndigheter och förvaltning
- Mottagningar och väntrum
- Bibliotek
- Kyrkor, moskéer, synagogor
- Flygplatser, tågstationer, utrymmen för kollektivtrafik

Hotell och restaurang

- Restauranger, barer, kaféer
- Matsalar
- Diskotek och klubbar
- Hotell och pensionat
- Receptioner, entréhallar

Handel och tillverkning

- Butiker och mataffärer
- Byggmarknader
- Butikslokaler och fackhandel
- Tillverkning och industri
- Verkstäder

Vård och omsorg

- Sjukhus
- Äldreboenden

- Läkarmottagningar

- Terapeutmottagningar

- Apotek

Fritid och skönhet

- Gym, sporthallar
- Frisörer, solarier, studios
- Nöjesparker och hälsocenter
- Badhus
- Kasinon, teatrar, biografer, koncerthallar
- Museer
- Arenor

Har du frågor om Miele AirControl?

Vi finns här för dig: