PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS] - Användarkomfort

Visa produkt
Användarvägledning på olika språk

Enkelt och begripligt

För att det inte uppstår missförstånd kan användaren välja det föredragna språket bland olika språkalternativ. Alla displayvisningar sker på detta språk, så att användarsäkerheten ska bli så stor som möjligt.
Textlist med klartext på landets språk

Klart och tydligt

Manöverpanelen visar översiktligt uppställda programnamn i klartext på det språk som ställts in. Efter val av ett program med ett stort väljarvred visas annan relevant information på displayen, t.ex. programmets användningsområde eller återstående programtid.
Klartextpanel på engelska

Klart och tydligt

På manöverpanelen visas programnamnen översiktligt i klartext på engelska. Efter val av ett program via en stor programväljare visar displayen ytterligare relevant information, till exempel om programmets användningsområde eller den resterande programtiden.