PFD 101 - Hygiene

Visa produkt
Testad hygien 

Effektiv mot virus – vetenskapligt bevisat 

Enligt certifieringen av InFluenc_H (Institute for Integrative Hygiene and Virology)* tar diskning med diskmaskiner i modellserien PFD 10x bort virus som corona-, influensa- och norovirus i programmen Intensiv och Hygien. I programmen Kort och Universal avlägsnas virus (inte hepatit-B), även från disk som är svår att få ren. Detta vid användning av Mieles diskmedel ProCare Shine 11 OB och 12 GC.Metodbeskrivning hittar du under följande länk: https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PFD10x_Viruswirksamkeit_Testkriterien_Virus_effectiveness_test_criteria_2021-11-25.pdf
Testad hygien

Effektiv mot bakterier – vetenskapligt bevisat

I programmen "Kort" och "ECO" uppfyller Mieles ProfiLine-diskmaskiner för färskvatten de hygienkrav som ställs i typkontrollen enligt DIN 10512, vilket motsvarar en bakteriereducering på minst 5 log10-nivåer. De godkända dekontamineringsresultaten innebär att kriterierna för testad hygienkvalitet från InFluenc_H – institutet för integrativ hygien och virologi* uppfylls.Hygiencertifikatet hittar du här: https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/Zertifikat_gepruefte_Hygiene-kombiniert.pdf
Disksystem för färskvatten

Högsta hygieniska säkerhet

Diskmaskinerna med ett disksystem för färskvatten genomför ett vattenbyte efter varje diskfas. Som avslutning genomförs en grundlig eftersköljning med en temperatur anpassad till diskgodset. Detta förfarande garanterar perfekta diskresultat och en mycket hög hygienstandard som tydligt överträffar de vanliga kraven på professionella diskmaskiner.