PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz] - Prestanda

Visa produkt
Axiell luftström

Utmärkt torkning

Torktumlare från Miele Professional utnyttjar den beprövade principen för strömning i längdriktningen: Den uppvärmda luften förs genom trumman parallellt med trummans axel (axiellt). Detta innebär att luften kan absorbera optimalt med fukt från den tvätt som tas lyfts upp av trummans valkar och torkas på sätt ännu snabbare, snålare och jämnare.
Exklusivt hos Miele
PerfectDry-system

Torkning – på pricken exakt

PerfectDry-systemet mäter kontinuerligt tvättens restfukt och ger därigenom exakta torkresultat – till och med vid väldigt olika vattenkvaliteter. Systemet mäter nämligen också vattnets ledningsförmåga och anpassar torkprocessen till dess viktiga påverkan. Den förinställda restfukten uppnås på pricken exakt, alltför stark eller för dålig torkning undviks.
Korta programtider

Snabbt och effektivt

Är kortare programtider viktigast för dig? Då är professionella  tvättmaskinerna och torktumlare från Miele Professional, valet för dig: Tack vare kommersiell teknik i toppklass är tvätten klar efter kortast tänkbara tid